De dienstverlening door Bennu is (energetisch) aanvullend,

dit is geen vervanging voor reguliere behandeling en Bennu geeft nooit geneeskundige garanties. 

U dient bij klachten die uw welzijn betreffen altijd een reguliere arts/hulpverlener te raadplegen en ons daarvan op de hoogte te brengen. Bennu kan met oog op uw welzijn dienstverlening weigeren of onderbreken.

U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw leven, Bennu is niet aansprakelijk voor de beslissingen die u neemt.

 

Kvk: 57328617

BTW: NL001749151B38

 IBAN: NL39RABO0122131762

 

Betaling van een sessie:
Deze sessies dienen ofwel contant ter plekke, ofwel vooraf per bank te worden overgemaakt, zoals afgesproken met Bennu. Bij een overeengekomen combinatie van verschillende diensten dient betaald te worden zoals afgesproken met Bennu.

 

Afmelding voor een sessie:

Voor afmelding die minimaal 24 uur voor de afgesproken datum wordt doorgegeven brengt Bennu geen kosten in rekening. Meldt u zich binnen 24 uur af, dan zal er 50% van de sessie worden berekend. 

 

Aanmelding voor workshops:

Door het invullen van het bestelformulier verplicht u zich tot deelname en betaling de workshop.

 

Betaling van de cursussen en workshops:
Dit is mogelijk middels betaling per bank van het gehele cursus bedrag. Als de betaling niet is voldaan 1 week voor aanvang kunt u helaas niet aan de cursus of workshop deelnemen. Als u om wat voor reden niet in staat bent om (tijdig) te betalen laat het ons weten.

 

Afmelding voor de workshops:

Afmelding die minimaal 30 dagen van te voren plaatsvindt, wordt de workshop terugbetaald, minus € 12,50 administratiekosten.

Afmelding minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop wordt 50 % terugbetaald, minus € 12,50 administratiekosten.

Afmelding binnen 7 dagen of bij het uitblijven van een afmelding is geen restitutie mogelijk en dienen alle niet voldane kosten binnen 14 dagen te worden voldaan.

Is er sprake van een calamiteit en kunt u dit aantonen, dan wordt de workshop volledig terugbetaald.

 

 Wijziging contact gegevens:
Geef tijdig wijzigingen in adres, telefoonnummer en e-mailadres door.

 

Vertrouwelijkheid:
Indien u deelneemt aan een workshop gaat Bennu er van uit dat u net als ons vertrouwelijk omgaat met de informatie over of van andere deelnemers. Wij staan ervoor dat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld zodat er een optimaal leerproces kan ontstaan.

 

 

 
 
 

Privacy Verklaring:

Persoonlijke gegevens dienen op een veilige en transparantie manier verwerkt te worden. Hoe Bennu de gegevens die u deelt verwerk staat hieronder beschreven.

 

Bennu gebruikt niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn. 

 

Deze website is https/ssl beveiligd. Dat ziet u  aan het sleuteltje bij het webadres. Dit houdt in dat gegevens die je verstuurd via formulieren versleuteld worden en niet openbaar over internet gaan.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bennu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens bewust en vrijwillig.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • U te kunnen bereiken indien dit nodig is.
  • Om diensten op juiste wijze te kunnen verlenen en om goederen toe te kunnen sturen.
  • Afhandelen van een betaling.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Bennu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u klant bent worden je gegevens bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bennu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Mocht er een wettelijk verzoek komen zal Bennu er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en deze gegevens niet te verstrekken.

 

E-mail:

Elke e-mail die naar Bennu wordt verstuurd wordt opgeslagen op de e-mailserver. Wij downloaden de berichten naar computer en telefoon, beiden zijn beveiligd. Uw e-mailadres wordt niet opgeslagen in een adresboek als u een e-mail stuurt. Elke e-mail die Bennu uitstuurt wordt ook opgeslagen op de e-mailserver. Zoals u het recht heeft om vergeten te worden heeft Bennu dat in principe ook. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zorgvuldig met deze e-mails omgaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bennu en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bennu.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Bennu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bennu.nl

Bennu heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  • De website wordt gehost door jouw web. Hier wordt alles technisch onderhouden door ict-experts die ervoor zorgen dat de technische kant van het verhaal voldoet aan de laatste regels en wetgevingen.

 

Welke gegevens heb ik van u:

  • naam.
  • contactgegevens.
  • communicatie via de email.
  • eventueel persoonlijke informatie voor de uitwerking van een dienstverlening.

 

Betalingsverkeer:

De betalingen worden rechtstreeks met u verwerkt, contant of door overschrijving.