Privacy Verklaring:

Persoonlijke gegevens dienen op een veilige en transparantie manier verwerkt te worden. Hoe ik de gegevens die je met mij deelt verwerk staat hieronder beschreven. Mijns inziens voldoe ik aan de wet gegevens bescherming die in Europa actief is.

 

Bennu gebruikt niet meer gegevens dan noodzakelijk om jou van dienst te kunnen zijn. 

 

 

Deze website is https/ssl beveiligd. Dat zie je aan het sleuteltje bij het webadres. Dit houdt in dat gegevens die je verstuurd via formulieren versleuteld worden en niet openbaar over internet gaan.

 

Ik gebruik geen Facebook deze volgt jou dus niet op mijn website. Ook maak ik geen gebruik van Google Analytics. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bennu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, je verstrekt deze gegevens vrijwillig. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die nodig kunnen zijn voor de dienstverlening:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Bennu heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Bennu zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bennu.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bennu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten/goederen toe te kunnen sturen
 • Afhandelen van een betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bennu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bennu) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bennu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang je klant bent of ingeschreven staat worden je gegevens bewaard. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Bennu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Mocht er een wettelijk verzoek komen zal ik er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen en deze gegevens niet te verstrekken.

 

Embedded Content:

Op de website staat Embedded content zoals YouTube video’s etc. Als je video’s van YouTube afspeelt dan weet YouTube dat je een video bekijkt en verzamelt jouw gegevens hierover. Meer over het privacy beleid van YouTube en Google lees je hier.

 

Nieuwsbrief:

Ik gebruik La Posta als provider voor de nieuwsbrief. Zij voldoen aan alle eisen om je privacy te waarborgen. Wil je weten hoe zij je gegevens verder verwerken dan kun je met hun contact opnemen. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven van de nieuwsbrief. Dit is allemaal geautomatiseerd. Inschrijven doe je via een link op de website waarbij je alleen het e-mailadres invult. Ik gebruik deze gegevens om je waardevolle e-mails te sturen. Meer informatie kun je hier lezen.

 

E-mail:

Elke e-mail die naar mij wordt verstuurd wordt opgeslagen op de e-mailserver. Ik download de berichten naar mijn computer en op mijn telefoon, beiden zijn beveiligd met wachtwoord en vingerafdruk. Je e-mailadres wordt niet opgeslagen in een adresboek als je mij een e-mail stuurt. Elke e-mail die ik uitstuur wordt ook opgeslagen op de e-mailserver. Zoals jij het recht hebt om vergeten te worden heb ik dat in principe ook. Ik ga er dan ook vanuit dat je zorgvuldig met mijn e-mails omgaat.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op bijvoorbeeld de computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Het melden van cookies is verplicht echter is voor een functionele cookies is een uitzondering gemaakt. Op mijn website draaien enkel functionele cookies om de website stabiel te laten draaien. Deze cookies vallen niet onder de cookiewet. Daarom wordt er ook niet om toestemming gevraagd door middel van een cookiewall. Dat geldt zowel voor mijn hoofdsite als mijn subdomein(en).

Met andere bedrijven die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heb ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bennu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bennu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bennu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Bennu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bennu.nl

Bennu heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Een ICT-expert zorgt dat mijn website beveiligd is.
 • La Posta draagt zorg voor jouw e-mailadres en is een betrouwbare partner voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Mijn website wordt gehost door jouw web. Hier wordt alles technisch onderhouden door een ict-experts die ervoor zorgen dat de technische kant van het verhaal voldoet aan de laatste regels en wetgevingen.

 

Welke gegevens heb ik van je?

 • je naam (wel zo leuk om met je naam aangesproken te worden)
 • e-mailadres (zodat ik je waardevolle informatie kan sturen)
 • de e-mails die je ontvangen hebt (zodat ik kan zien of alles goed aankomt)
  • eventueel persoonlijke informatie voor de uitwerking van een dienstverlening waarop informatie over het consult staat (te verwijderen door aan mij te vragen).

  Deze gegevens zijn voor jou allemaal inzichtelijk.

   

  Betalingsverkeer:

  De betalingen worden rechtstreeks met jou verwerkt, contant of door overschrijving. 

  Praktijk:

  Je bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor je leven, de beslissingen en acties die je onderneemt naar aanleiding van een behandeling. Hier is Bennu niet aansprakelijk voor.

  • Consulten die door Bennu gegeven worden, zijn een alternatieve therapie. Deze zijn aanvullend op een reguliere behandeling en kunnen niet als vervanging worden gezien. Bij ziekte dien je altijd een reguliere arts te raadplegen. Gebeurt dit niet, dan kan de behandeling worden stopgezet. Bennu is niet aansprakelijk voor veranderingen in je gezondheid zowel lichamelijk, geestelijk of psychisch.
  • Bennu kan en zal in geen geval geneeskundige garanties geven. 
  • Middelen die Bennu kan verstrekken, zijn geen geneesmiddelen maar energetische hulpmiddelen. 
  • Bennu zal alleen consulten geven en deze continueren als deze iets kunnen betekenen.
  • Wat er in een consult besproken is, blijft privé en zal niet met derden worden gedeeld zonder toestemming van uzelf. 
  • Wanneer er een afspraak voor consult komt te vervallen zonder dat u Bennu daarvan op de hoogte brengt, zal er 50% van het consult worden berekend. 
  • De betaling voor de dienstverlening van Bennu kan contant, of door overboeking vooraf naar de volgende rekening: IBAN: NL39RABO0122131762, BIC: RABONL2U, t.n.v. Bennu.

  Webwinkel:

  Bennu is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 57328617. BTW nummer: NL148888355BO1. Bennu stelt afnemers via haar website in de gelegenheid haar producten te bestellen.
Bennu behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.
   
  Overeenkomst:
  De overeenkomst tussen de afnemer en Bennu komt tot stand op het moment dat de afnemer:
  • een bestelling heeft geplaatst via de website www.bennu.nl door het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier,
  • kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van Bennu en vervolgens het bestelformulier heeft verzonden,
  • van Bennu een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven de bestelling,
  • het volledige factuurbedrag, inclusief verzendkosten en eventuele overige kosten, heeft overgemaakt op de girorekening van Bennu.
  Alle aanbiedingen van Bennu zijn vrijblijvend en Bennu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
   
  Levering:
  • De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar zijn dan ontvangt de afnemer daarover van Bennu bericht.
  • Bennu tracht de bestelde producten te leveren binnen een termijn van 3-7 werkdagen, maar maximaal 30 werkdagen, na ontvangst van het volledige factuurbedrag via overmaking op haar girorekening, o.v.v. klantomschrijving en ordernummer. Indien deze termijn langer is krijgt u terstond van ons per e-mail daarover bericht. In die e-mail treft u informatie aan over de reden en de vermoedelijke lengte van de vertraging. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald.
  • Indien het factuurbedrag niet binnen 3 werkdagen is bijgeschreven op de girorekening van Bennu, IBAN: NL39RABO0122131762, BIC: RABONL2U, o.v.v. klantomschrijving en ordernummer, komt de bestelling zonder tegenbericht automatisch te vervallen.
  • De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorg adres.
  • Ook kan de afnemer gebruik maken, mits vooraf schriftelijk overeengekomen, van de mogelijkheid om bestelde goederen af te halen.
   
  Betaling / prijzen:
  • De vermelde prijzen van alle aangeboden producten zijn in euro's.
  • Volledige betaling geschiedt vooraf, door directe overmaking van het volledige factuurbedrag op girorekening IBAN: NL39RABO0122131762, BIC: RABONL2U, t.n.v. Bennu o.v.v. klantomschrijving en ordernummer 
  • De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief mogelijke verzendkosten. Verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces. 
  • Indien de prijzen voor producten stijgen tussen acceptatie en levering geldt de prijs van het moment van acceptatie.
   
  Retourrecht:
  • U kunt gebruik maken van het retourrecht binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits voldoende gefrankeerd en in originele of vergelijkbare verpakking. 
  • Retourzendingen moeten altijd eerst schriftelijk worden gemeld en schriftelijk worden bevestigd.
  • Wanneer goederen in originele staat verkeren en samen met de originele factuur zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten en eventuele kosten voor verzekering, binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
  • Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
  • Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.
   
  Privacybeleid:
  Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van uw bestelling en voor de administratie van Bennu. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.