Boodschapper van tantrische verbindingKernkwaliteit:

Eenwording in levenskracht, met lichaam, geest en ziel in de verbinding van spirituele verlichting. 

 

Ter inspiratie: 

Deze engel treedt in verbinding via het bewustzijn dat wordt gesymboliseerd door de schedel. De volle boezem heeft de betekenis van overvloedige voeding, vruchtbaarheid en onsterfelijkheid. Het tantrische pas is er een pad van tederheid, intimiteit, liefde, eenwording, spiritualiteit en bewustzijn. Het is een pad van bewustwording en heelwording binnen jezelf. Voordat de eenwording wordt bereikt staat bewustzijn in het teken van het mannelijke dat hier wordt weergegeven als de schedel. De liefde staat in het teken van het vrouwelijke en wordt uitgebeeld door de engel. Zij smelten samen, verenigen zich met elkaar, om zo de ruimte te openen voor het goddelijke. 


Gemaakt uit natuurlijke citrien. 

Afmetingen: 130 x 70 x 80 mm. 

Gewicht: 697 gram. 

Status: kan ervaren worden bij Bennu.