Jij bent een Ziel, op aarde gekomen om jezelf te ervaren als schepper van je eigen werkelijkheid. Binnen deze prachtige wereld van dualiteit en vrije wil, ervaar je jouw unieke perceptie van realiteit als individu. Je maakt keuzes, ervaart consequenties, doorleeft emoties en illusies binnen de matrix, vele levens lang. Je her-innert je stukje voor stukje wie je werkelijk bent....bewust geworden door je eigen manifestatie.
 
Alle levens worden je keuzes en de consequenties daarvan vastgelegd is een kosmische databank. Iedere Ziel die zichzelf als individu aan het ervaren is heeft een eigen dossier waarin alles wordt bijgehouden vanaf het eerste bestaan. De keuzes en consequenties worden karma genoemd. Karma is een Universele Wet om de balans van alle dingen te waarborgen.
Deze kosmische databank wordt ook wel de Akasha, het eigen dossier een Kroniek.
 
Soul Realignment® houdt in dat informatie wordt opgevraagd in de persoonlijke Kroniek.
Door te kijken naar de eigenschappen en kwaliteiten van de Ziel kan inzicht en advies gegeven worden over de ervaring van het huidige leven en hoe te manifesteren in afstemming met de Ziel.
Karmische processen die een negatieve invloed hebben op dit huidige leven kunnen zich manifesteren als blokkades op je levenspad of steeds terugkerende thema's. Vaak wordt dit onbewust meegedragen door het leven. Wanneer er inzicht ontstaat in ooit gemaakte keuzes en de consequenties daarvan in het huidige leven, kan bewustwording ontstaan.
Met behulp van Soul Realignment® kan na deze bewustwording het karma worden getransmuteerd, is het mogelijk nieuwe keuzes te maken en daardoor patronen te doorbreken.
 

Reading:

 Je krijgt inzicht in de eigenschappen en kwaliteiten van je Ziel. 
 Je krijgt inzicht in karmische processen die je op dit moment negatief beïnvloeden.  
 Je Kroniek wordt gezuiverd en afgestemd op je Hoogste Zijn, zoals het op dit moment gepast is.
 Je ontvangt huiswerk waarmee je de afstemming zelf volledig verankert in je Zijn.
 Na de reading ontvang je een energetische balancering.