Initiatie vanuit Zielsbewustzijn

Dit is een geschenk aan jezelf, vanuit jouw Zielsbewustzijn naar jezelf als mens. Het is een proces van bezinnen, beseffen en bewustzijn. Je staat stil bij je intentie door meditatie, contemplatie en ritueel. Je wordt naar een dieper connectie met alle dimensies van jezelf begeleid. Je ervaart hoe krachtig je werkelijk bent, terwijl je jezelf erkent en omarmt. Ontvang de zegening van je eigen Zielsbewustzijn. 

Het pad van initiatie wordt in 2 sessies doorlopen. Inclusief materiaal. 

Munay-ki

Munay-ki bestaat uit 9 rites die door de Queros doorgegeven zijn aan de mensheid. Je gaat op weg om lief te hebben vanuit het diepst van je wezen. Liefde voor jezelf, voor de ander en voor de schepping. Het is een ontwikkelingsproces dat je met iedere rite naar een hoger bewustzijn zal leiden. Doordat jij jezelf ontwikkelt zal je frequentie tot in je DNA veranderen, hiermee help je ook de samenleving en de schepping naar een hogere staat van Bewustzijn. Munay-ki is de kracht van het Hart en van Harmonie.

Het pad van initiatie wordt in 3 sessies doorlopen. Inclusief materiaal en naslagwerk. 

Nusta Karpay

Nusta Karpay bestaat uit 7 rites die door de Queros doorgegeven zijn aan de mensheid. Het is een verdieping van de vrouwelijke kracht die volgt op Munay-ki. Je wordt uitgenodigd nog meer vanuit het je hart te leven, en om zelfliefde verder te ontwikkelen. Alles wat je met liefde voor jezelf doet, doe je ook voor Moeder Aarde en alles wat zij belichaamt. De Nusta's zijn Godinnen uit de Andes, door met ze in contact te treden breng je een proces van Eenwording op gang dat de mannelijke en vrouwelijke frequenties in jezelf in helpt balanceren. 

Het pad van initiatie wordt in 2 of 3 sessies doorlopen. Inclusief materiaal en naslagwerk.