Het verschil tussen Occult en Satanisch

Er komt de afgelopen tijd veel waarheid aan het Licht betreffende de ondergrondse wereld van kinderhandel en de duistere praktijken die al duizenden jaren lang worden uitgevoerd. Je kunt het beschrijven als zwarte magie of satanisme.

Het valt me op dat veel mensen de duistere krachten hetzelfde zien als de occulte kennis en dat is niet volledig correct. 

Occulte kennis is niets meer en niets minder dan 'verborgen kennis'. Duizenden jaren is deze kennis bewaard en gehoed onder diegenen die werden 'ingewijd' in deze wijsheid. Dit gebeurde veelal in mysteriescholen en andere plekken waar men zich kon verdiepen in de energetische krachten, de natuur en de essentie van het leven. 

Deze verborgen kennis werd niet voor niets beschermd door verschillende vormen van 'inwijdingen'. Een persoon dient er gereed voor te zijn om over dat soort kennis te beschikken. Wanneer iemand het inzicht en de kracht ontwikkelt om zichzelf, een ander en de wereld te kunnen beïnvloeden heeft deze heel wat macht in handen. Iemand in een machtspositie draagt een grote verantwoording. Deze macht kan gebruikt worden ten goede, maar ook ten kwade. 

Om deze redenen was het pad van een 'ingewijde' er dan ook volledig op gericht om diens persoonlijkheid en bewustzijn voor te bereiden op het kunnen dragen van deze kennis. Een 'ingewijde' dient zichzelf volledig  te kennen en in de hand te hebben. Het 'ego' dient gebalanceerd en onder diens eigen controle te zijn, zodat  men niet beïnvloed kan worden door verlangens, angst, ijdelheid, jaloezie, machtslust en 'het rechte smalle pad' zal blijven volgen in dienstbaarheid van de wereld. 

Dat is het punt waar de occulte kennis een twee stromingen kent. Namelijk die van dualiteit, licht en duister. 

Je kunt hierbij spreken van witte magie en zwarte magie.

Witte magie gebruikt de occulte kennis ten goede van alles dat leeft. Het staat in het teken van dienstbaarheid en vrijheid. 

Zwarte magie gebruikt de occulte kennis ten goede van zichzelf. Het staat in het teken van macht en controle. 

Satanisme gebruikt occulte kennis voor zwarte magie. Onschuldige, pure kinderen is wat ze hiervoor het liefst als offer gebruiken. Daarvoor zijn een heel spectrum aan rituelen beschikbaar waar ik hier niet verder over in detail zal treden. Het heeft alles te maken met misbruik, traumatisering, bloed, kannibalisme en drugs. Zij offeren aan een entiteit buiten zichzelf, die afhankelijk is van deze energie.

Lichtwerkers daarentegen kunnen dezelfde kennis gebruiken voor witte magie. Hiervoor gebruiken zij hun liefdeskracht voor alles dat leeft en hun verlangen om dienstbaar te zijn als offer. Zij offeren aan wat voor hun  de Bron/God van al het leven is en weten dat iedereen onderdeel is van deze Bron/God.

Daarom is een afbeelding van bijvoorbeeld Baphomet niet per definitie zwart of wit, goed of slecht. Het is de associatie die je maakt en hoe je het gebruikt.

Zeker wordt Baphomet ook veel door Satanische groepen gebruikt op verschrikkelijke wijze. Je ziet dan ook vaak dat ze het pentagram op het voorhoofd hebben veranderd. Er zijn ook afbeeldingen waarbij de mannelijke en vrouwelijke kracht, soms afgebeeld door een naakte man en vrouw, is vervangen door kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat de oorspronkelijke intentie van Baphomet ook zo was bedoeld. 

Wat als Baphomet ooit was bedoeld om je de weg te wijzen binnen de occulte kennis? Wat als Baphomet ooit was geschapen om jou inzicht te geven in het balanceren van je eigen innerlijke dualiteit? Wat als Baphomet de wegwijzer zou zijn voor de opdracht 'Ken Uzelf'. Dan is Baphomet niet de duivel maar de bevrijding van het innerlijke Licht. 

Hoe bevrijd men het innerlijke Licht? Door de innerlijke duivel te kennen, lief te hebben en te transformeren.

Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Zoals in het universum, zo ook in jou.


«   »