Persoonlijke gegevens dienen op een veilige en transparantie manier verwerkt te worden.

Hoe Bennu de gegevens die u deelt verwerk staat hieronder beschreven.


Bennu gebruikt niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn. 

Deze website is https/ssl beveiligd. Dat ziet u  aan het sleuteltje bij het webadres. Dit houdt in dat gegevens die je verstuurd via formulieren versleuteld worden en niet openbaar over internet gaan.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bennu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens bewust en vrijwillig.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • U te kunnen bereiken indien dit nodig is.
  • Om diensten op juiste wijze te kunnen verlenen en om goederen toe te kunnen sturen.
  • Afhandelen van een betaling.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Bennu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u klant bent worden je gegevens bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bennu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Mocht er een wettelijk verzoek komen zal Bennu er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en deze gegevens niet te verstrekken.

 

E-mail:

Elke e-mail die naar Bennu wordt verstuurd wordt opgeslagen op de e-mailserver. Wij downloaden de berichten naar computer en telefoon, beiden zijn beveiligd. Uw e-mailadres wordt niet opgeslagen in een adresboek als u een e-mail stuurt. Elke e-mail die Bennu uitstuurt wordt ook opgeslagen op de e-mailserver. Zoals u het recht heeft om vergeten te worden heeft Bennu dat in principe ook. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zorgvuldig met deze e-mails omgaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bennu en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bennu.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Bennu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bennu.nl

Bennu heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  • De website wordt gehost door jouw web. Hier wordt alles technisch onderhouden door ict-experts die ervoor zorgen dat de technische kant van het verhaal voldoet aan de laatste regels en wetgevingen.

 

Welke gegevens heb ik van u:

  • naam.
  • contactgegevens.
  • communicatie via de email.
  • eventueel persoonlijke informatie voor de uitwerking van een dienstverlening.