Voorwaarden:

De dienstverlening is op vrijwillige basis en aanvullend,

dit is geen vervanging voor reguliere behandeling.

 

U dient bij klachten die uw welzijn betreffen

altijd een reguliere arts/hulpverlener te raadplegen

en ons daarvan op de hoogte te brengen. 

 

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens en informatie om

en vertrouwen erop dat dit wederzijds is.

 

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk

voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat.

Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen

voor uw keuzes en acties naar aanleiding van deze informatie

en de wel of niet behaalde resultaten van de dienstverlening.

 


Privacy:

We gebruiken niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn. 

 

Deze website is https/ssl beveiligd.

Dat ziet u  aan het sleuteltje bij het webadres.

Dit houdt in dat gegevens die je verstuurd via formulieren versleuteld worden

en niet openbaar over internet gaan.

 

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

U verstrekt deze gegevens bewust en vrijwillig.

Deze gebruiken wij om u te bereiken wanneer dit nodig is

en om diensten op juiste wijze te kunnen verlenen. 

 

Deze gegevens worden door ons niet langer bewaart dan noodzakelijk is

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Onder geen enkele voorwaarde verstrekken zij gegevens aan derden. 

 

Elke e-mail die naar ons wordt verstuurd wordt opgeslagen op de e-mailserver.

Wij downloaden de berichten naar computer en telefoon, beiden zijn beveiligd.

Uw e-mailadres wordt niet opgeslagen in een adresboek als u een e-mail stuurt.

Elke e-mail die we uitsturen wordt ook opgeslagen op de e-mailserver.

Zoals u het recht heeft om vergeten te worden hebben wij dat in principe ook.

Wij gaan er dan ook vanuit dat u zorgvuldig met deze e-mails omgaat.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus

en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website wordt gehost door jouw web.

Hier wordt alles technisch onderhouden door ict-experts

die ervoor zorgen dat de technische kant van het verhaal

voldoet aan de laatste regels en wetgevingen.

 

Welke gegevens kunnen we van u vragen:

Naam, contactgegevens, communicatie via de email, 

eventueel persoonlijke informatie voor de uitwerking van een dienstverlening (geboortedatum). 

Beste bezoeker, krijg er geen spijt van dat je deze pagina niet gelezen hebt....